Home

Zeer tot onze spijt kunnen het Koningconcert van 26 april 2020, als ook het James Oesi van 24 mei 2020, in verband met de recente maatregelen rondom het Corona-virus, geen doorgang vinden.


Tien jaar muziekplezier…  

OVER DE LUNCHCONCERTEN

Het seizoen 2019-2020 staat in het teken van een jubileum, waar we trots op zijn: 

Tien jaar lunchconcerten in de Koningkerk! 

We vieren dat met een feestelijke serie van maar liefst twaalf bijzondere concerten. In deze brochure is van elke editie een korte beschrijving te vinden.
U bent van harte welkom om samen met ons te genieten van alle koren, orkesten en solisten, die hun medewerking verlenen.

Wat is de opzet van de lunchconcerten?

De concerten vinden in principe plaats op de laatste zondag van de maand en beginnen meestal om 12.00 uur. De uitzonderingen hierop worden in deze brochure vermeld.

Wie eerder komt kan een boterham mee-eten. De concerten zijn gratis en duren ongeveer een uur. Na de concerten kunt u met een hapje en een drankje gezellig napraten over het concert. Ook dat wordt gratis aangeboden.

JAAPROGRAMMA
Lunchconcerten
2019-2020

Brochure