Donatie

Wat een feest om weer muziek te mogen maken in de Koningkerk na een oorverdovende, maandenlange stilte! Na het “Coronaconcert” op vrijdag 17 juli,
gaat op 27 september het nieuwe seizoen van start.

Wie niet in de gelegenheid is onze concerten te steunen via de collecte na afloop van de concerten en/of wie onze concerten gewoon een warm hart toedraagt kan ons financieel steunen door een donatie over te maken naar:

Wijkkas Koningskerk,
inzake lunchconcerten
NL11 INGB 0008 7741 51

We stellen deze steun zeer op prijs en goed om te weten: onze concerten hebben de ANBI-status!