Donatie

Toegang tot de concerten is kosteloos. Ter dekking van de onkosten wordt aan het einde van een concert een vrijwillige inzameling gehouden.

U kunt ook een donatie overmaken naar: Wijkkas Koningskerk,
                                                                  inzake lunchconcerten
                                                                  NL11 INGB 0008 7741 51

We stellen uw steun zeer op prijs en goed om te weten: onze concerten hebben de ANBI-status!